تابیکران جبهه جنگ نرم

روشنگری - دشمن شناسی - تابیکران

تابیکران جبهه جنگ نرم

روشنگری - دشمن شناسی - تابیکران

این وبلاگ در تاریخ 1394/05/18 شروع به فعالیت کرده هدف از ایجاد این وبلاگ روشنگری در مورد مسائل سیاسی روز کشور در راستای فرمایشات ولی امر مسلمین و دشمن شناسی می باشد.
امیدواریم در این راه به یاری پروردگار و شما عزیزان به درستی قدم برداریم.